παροχή οδηγιών
You are reading page POL.1036 / 18-3-2016: Provision of instructions regarding the handling of cases involving debtors in the provisions of Law 3869/2010 “Settlement of debts of over-indebted individuals and other provisions”, as in force.

POL.1036 / 18-3-2016: Provision of instructions regarding the handling of cases involving debtors
in the provisions of Law 3869/2010 “Settlement of debts of over-indebted individuals and
other provisions “, as in force.


The full text of POL after its Annexes
ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών  στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και  άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
POL.1036 / 18-3-2016: Provision of instructions regarding the handling of cases involving debtors in the provisions of Law 3869/2010 "Settlement of debts of over-indebted individuals and other provisions", as in force.
"Settlement of debts of over-indebted individuals and other provisions", as in force.
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και  άλλες διατάξεις
CategoryGeneral News
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.