Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
You are reading page Granting a deadline of two (2) years from the issuance of the Special Operation Signal for ski resorts for the submission of the relevant Decision for the Approval of Environmental Conditions

With a draft law of the Ministry of Finance during the Plenary Session of the Parliament on March 22, 2016, article 13 par. 2 case b of Law 4179/2013 was amended, as previously supplemented with par. 4 of article 19 of L. 4276/2014, by virtue of which the submission of an application for a ski resort operation license, accompanied by all the supporting documents provided at the time of their submission, duly submitted, induces the immediate issuance of the Special Operation Signal. At the same time, a period of two (2) years is granted from the issuance of the Special Operation Signal for the submission to the above competent service of the relevant Decision of Approval of Environmental Terms.

This provision has been in force since its publication in the CoC.

Χορήγηση προθεσμίας δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων για την προσκόμιση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων
Granting a deadline of two (2) years from the issuance of the Special Operation Signal for ski resorts for the submission of the relevant Decision for the Approval of Environmental Conditions
CategoryGeneral News
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.