φόρος πολυτελείας σε σκάφη αναψυχής
You are reading page There is no luxury tax on yachts

A clear statement of the Deputy Minister of Finance, Tryfonas Alexiadis, during the debate of the Plenary Session of the Parliament, there is no luxury tax on yachts, whether they are professional or private.

Δεν υπάρχει φόρος πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής
φόρος πολυτελείας
There is no luxury tax on yachts
CategoryGeneral News
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.