Διαβάζετε τη σελίδα Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άνοιγμα λογαριασμών με συνδικαιούχους και επαύξηση περιουσίας φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το χρηματικό ποσό που κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό και δεν σχετίζεται με εισοδήματα που συμπεριλήφθηκαν στην φορολογική αρχή από τους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού ούτε από άλλη δηλωμένη πηγή και αιτία, θεωρείται ότι αποτελεί εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου στον τραπεζικό λογαρισμό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται

  • Χρεώσεις του κοινού τραπεζικού λογαριασμού, με μεταφορά χρημάτων από αυτόν σε ατομικό λογαριασμό του συνδικαιούχου ή σε τραπεζικό λογαριασμό προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας στην οποία είναι εταίρος ή μέτοχος ή σε λογαριασμό με τον οποίο έχει επαγγελματική/οικονομική συναλλαγή
  • Μεταφορά ποσού από τον ατομικό στον από κοινού τραπεζικό λογαριασμό του συνδικαιούχου
  • Αφαίρεση από τον κοινό λογαριασμό χρηματικού ποσού για αγορές που έγιναν μέσω κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής) ή άλλη δαπάνη

Σε ότι αφορά, συγγενική οικονομική διαχείριση ή οικονομική αλληλοβοήθεια δεν αποποιούνται αυτά τα άτομα από την ευθύνη να παράσχουν στις φορολογικές αρχές αιτιολογημένες εξηγήσεις, που σχετίζονται με σημαντικά χρηματικά ποσά, ώστε να ελεγχθεί από τη Διοίκησηη η φορολογική υποχρέωση.

Στη περίπτωση που οι εν λόγω πιστώσεις σχετίζονται με εισοδήματα άγνωστης πηγής, ανεξάρτητα από τον τόπο που έχει τη φορολογική του κατοικία ο προσφεύγων, οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ 1 και 14 παρ 1 της Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας- Ιταλίας. Έτσι το εισόδημα αυτό φορολογείται στο συμβαλλόμενο μέρος όπου αποκτήθηκε.

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άνοιγμα λογαριασμών με συνδικαιούχους και επαύξηση περιουσίας  φορολογικών κατοίκων εξωτερικού
συνδικαιούχους
Αθηνών
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.