Διαβάζετε τη σελίδα Πολιτική Απορρήτου
Ποιοι είμαστε Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» («εμείς» ή «εμείς» ή «μας») συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου και σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτή η ειδοποίηση σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ βρίσκεται στην Καρατάσου, Νο. 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54626 και είμαστε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό εταιρείας [800685244]. Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.   Πληροφορίες που συλλέγουμε Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για να πληροί τις νομικές, νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις και να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν θα συλλέξουμε ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα από εσάς και δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν τρόπο, εκτός από ό, τι ορίζεται στην παρούσα ειδοποίηση. Τα προσωπικά δεδομένα από τα οποία μπορούμε να συλλέγουμε είναι: –
 • Όνομα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση σπιτιού
 • Προσωπικό email
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιχείρησης
 • Αριθμός τηλεφώνου οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Αριθμός άδειας οδήγησης
Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους: –
 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Έντυπες φόρμες
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Ταχυδρομείο
 • Προφορικά σε συναντήσεις 1 προς 1
 • Συνεντεύξεις
 • Εγγραφές εκδηλώσεων
Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για επεξεργασία) Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και δεν θα αποκαλύψει ποτέ, κοινοποιήσει ή πουλήσει τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτήν την ειδοποίηση. Όπου έχετε συναινέσει σε εμάς που σας παρέχουμε προωθητικές προσφορές και μάρκετινγκ, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται παρακάτω: –  
 • Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την παροχή μιας υπηρεσίας και για να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση που προτιμάτε
 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς
 • Θα σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ όπου έχουμε εκτιμήσει ότι είναι επωφελές για εσάς ως πελάτη και προς το συμφέρον μας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι μη παρεμβατικές και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμων συμφερόντων
  Τα δικαιώματά σας Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που επεξεργάζεται η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» για εσάς και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με: –
 • Ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε για εσάς
 • Οι σκοποί της επεξεργασίας
 • Οι σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
 • Οι παραλήπτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν / θα αποκαλυφθούν
 • Πόσο καιρό σκοπεύουμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή
Εάν πιστεύετε ότι διαθέτουμε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. εκτός εάν υπάρχει έγκυρος λόγος για να μην το κάνετε, σε ποιο σημείο θα ειδοποιηθείτε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. καθώς και να αντιταχθώ σε οποιοδήποτε άμεσο μάρκετινγκ από εμάς. Εάν λάβουμε ένα αίτημα από εσάς για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν ενεργήσετε στο αίτημα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία δεν εξετάζονται εδώ ή μέσω μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στο εξουσιοδοτημένο άτομο μας στο privacy@mbgcs.com   Κοινοποίηση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων Δεν κοινοποιούμε ή αποκαλύπτουμε κανένα από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση ή όταν υπάρχει νομική απαίτηση.Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους συνεργάτες για την παροχή των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών τους λειτουργιών. Ωστόσο, όλοι οι επεξεργαστές που ενεργούν για λογαριασμό μας επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα σας σύμφωνα με οδηγίες από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τυχόν άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.   Safeguarding Measures Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και έχουμε εφαρμόσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:
 • SSL, TLS,
 • κρυπτογραφίες,
 • περιορισμένη πρόσβαση,
 • Έλεγχος ταυτότητας πληροφορικής,
 • τείχη προστασίας,
 • anti-virus / malware
 • και τα λοιπά
  Μεταφορές εκτός ΕΕ Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» χρησιμοποιούν ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) που ενδέχεται να φιλοξενούνται / αποθηκεύονται στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μεταφέρουμε τυχόν πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω του ιστότοπου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”) για τους ακόλουθους σκοπούς: –  
 • Φιλοξενία ιστοσελίδων,
 • Διακομιστές email,
 • Διακομιστές αρχείων,
 • Βάση δεδομένων μάρκετινγκ
 • Διαχείριση σχέσεων πελατών
Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας / μας στέλνετε ένα email / εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας κ.λπ., τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε ενδέχεται να αποθηκεύονται σε διακομιστές που φιλοξενούνται στη Ρωσία. Όπου συμβαίνει αυτό, θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας για τις πληροφορίες σας και θα συμμορφώνονται με αυστηρές συμφωνίες και μέτρα που ορίζονται από την «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» για την προστασία των δεδομένων σας και τηρώντας τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.   Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ», ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / να παραδίδουμε τα προϊόντα σας / τα νόμιμα συμφέροντά μας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μερικές / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς αυτήν . Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» διατηρεί μόνο προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές ελέγχου και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, απαιτείται να διατηρούμε τα βασικά προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά το χρονικό διάστημα που θα καταστραφούν. Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας για άμεσο μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τέτοια δεδομένα έως ότου μας ειδοποιήσετε διαφορετικά και / ή ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας.   Marketing Περιστασιακά, η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί σας με τα συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές που παρέχουμε μέσω ταχυδρομείου / email / τηλεφώνου / μηνύματος κειμένου (SMS) / αυτόματης κλήσης κ.λπ. , έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές εξαίρεσης / κατάργησης εγγραφής ή επικοινωνώντας απευθείας με την «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» σας αποστέλλουν περιστασιακά προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές μέσω email / SMS / post που έχουν αναγνωριστεί ως επωφελείς για τους πελάτες μας και για τα συμφέροντά μας. Τέτοιες πληροφορίες θα είναι σχετικές με εσάς ως πελάτη και δεν είναι παρεμβατικές και θα έχετε πάντα την επιλογή να εξαιρεθείτε / διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας για άμεσο μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τέτοια δεδομένα έως ότου μας ειδοποιήσετε διαφορετικά και / ή αποσύρουμε τη συγκατάθεσή σας. Υποβολή καταγγελίας Η «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ» επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τις πληροφορίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. MOUZENIDIS CONSULTING SERVICES privacy@mbgcs.com [Karatasou, No 1, Thessaloniki, P.C. 54626]

 

Privacy Notice
Privacy
Notice