Διαβάζετε τη σελίδα 2017: ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βάσει πρόσφατων τάσεων, το έτος 2017 θα μπορούσε να αποτελέσει έτος ανάκαμψης για την Αγορά Ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς ξένοι αγοραστές/επενδυτές στρέφονται εκ νέου στην χώρα.

Ταυτόχρονα, ο Τουρισμός αναδεικνύεται στον κινητήριο μοχλό της Ελληνικής Οικονομίας, με τον εισερχόμενο να διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην θετική ανάπτυξή της, όπως καταδεικνύεται σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες του ΣΕΤΕ, όπου για το έτος 2016 οι αφίξεις ανέρχονταν σε 24,8 εκατομμύρια, ενώ για το έτος 2017 αναμένεται να αγγίξουν τα 26 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ, από το 2008 οι συναλλαγές στην Αγορά Ακινήτου έχουν μειωθεί δραστικά σε επίπεδα άνω του 70%, με αποτέλεσμα στο παρόν την ύπαρξη μίας αξιοσημείωτης υπερπροσφοράς ακινήτων, με χαρακτηριστικό οικιστικό απόθεμα που ανέρχεται στα 6,4 εκατομμύρια σπίτια, ενώ, οι τιμές εμφανίζονται, επίσης, μειωμένες κατά 41%, ειδικά στα αστικά κέντρα, και σε ορισμένες περιοχές ακόμη περισσότερο,.

Η χώρα έχει στραφεί, ιδιαιτέρως, σε ξένους επενδυτές, με την εισαγωγή ενός προγράμματος «Χρυσής Visa», όπου με την αγορά ακινήτου άνω των 250.000,00€ προσφέρεται πενταετής διαμονή με δικαίωμα ανανέωσης σε πολίτες Τρίτων Χωρών. Το πρόγραμμα συνετέλεσε στην προσέλκυση εύπορων αγοραστών από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, με επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτου της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ακόμη, από το 2013 έως και το 2017 έχουν εκδοθεί 1.725 άδειες διαμονής, την οποία αύξησή τους πριμοδότησε, παράλληλα, η δυνατότητα πολλαπλής αγοράς ακινήτων προκειμένου να αγγίξουν το όριο των 250.000,00€.

Τέλος, οι νέες και πιο ευέλικτες δυνατότητες ενοικίασης αυτών των ακινήτων, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση του τουρισμού συνηγορούν στην δυναμική άνοδο της αγοράς ενοικίασης. Η εμφάνιση του Airbnb έχει πυροδοτήσει, μάλιστα, την αγορά ακινήτων με σκοπό της διάθεσή τους προς ενοικίαση, με την Κρήτη και την Αθήνα να πρωτοστατούν.

Πηγή: http://www.themovechannel.com/magazine/in-focus/2017-turnaround-year-greek-property/

2017: ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.