Διαβάζετε τη σελίδα Ακίνητα: έκπτωση φόρου και ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων με μειωμένα εισοδήματα από ενοίκια

Ένα από τα μέτρα κατά της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτέλεσε η αναγκαστική μείωση των ενοικίων των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου κατά ποσοστό 40%. Για την οικονομική ελάφρυσνη των ιδιοκτητών ακινήτων εξαιτίας αυτής της απώλειας εισοδήματος, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ως πιθανή λύση μια έκτακτη έκπτωση επί του φετινού φόρου εισοδήματος.

Ποσοστό έκπτωσης από το φόρο – τα 2 πιθανά σενάρια

Σενάριο πρώτο – Ποσό έκπτωσης αντιστρόφως ανάλογο της εισοδηματικής απώλειας

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” το ποσό της έκπτωσης, το οποίο θα αφαιρείται από τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος που θα αναγράφει το εκκαθαριστικό σημείωμα της φετινής φορολογικής δήλωσης κάθε ιδιοκτήτη, θα προκύπτει με την εφαρμογή κλιμακούμενων ποσοστιαίων συντελεστών επί του συνολικού ποσού εισοδηματικής απώλειας που θα δηλώσει κάθε ιδιοκτήτης σε ειδική πλατφόρμα στο σύστημα ΤAXISnet. Η κλιμάκωση των συντελεστών θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του ύψους της εισοδηματικής απώλειας. Δηλαδή, όσο πιο μικρό το ποσό της συνολικής απώλειας μισθωμάτων, τόσο πιο μεγάλο ποσοστό θα εφαρμόζεται επ’ αυτής για να προκύψει σε ποσό η έκτακτη μείωση (έκπτωση) επί του συνολικού φόρου εισοδήματος του ιδιοκτήτη. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα προσδιορίζεται με την εφαρμογή συντελεστών κλιμακούμενων από 10% έως 30% επί του δηλωθέντος ποσού εισοδηματικής απώλειας.

Σενάριο δεύτερο – απαλλαγή των μειωμένων ενοικίων από τη φορολογία εισοδήματος

Σύμφωνα με άλλο σενάριο, η κυβέρνηση εξετάζει την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μειωμένων κατά 40% ενοικίων των ιδιοκτητών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Σε αυτή την -λιγότερο πιθανή- περίπτωση η απαλλαγή θα εφαρμοστεί το 2021, κατά την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν οι ιδιοκτήτες για το 2020.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει με σαφήνεια η πρωτοβουλία που θα αναλάβει η κυβέρνηση» και «το μόνο που θα χρειαστεί από την πλευρά των ιδιοκτητών είναι να ενημερώσουν το υπουργείο Οικονομικών για το μισθωτήριο συμβόλαιο και για το αποδεικτικό ότι έγινε η μείωση των ενοικίων κατά 40%».

Διαδικασία για τον υπολογισμό της έκπτωσης

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», για τον ακριβή υπολογισμό της έκπτωσης κάθε ιδιοκτήτης που αναγκάστηκε να αποδεχθεί μείωση κατά 40% στα εισπραχθέντα ενοίκια ενός ή δύο ή και των τριών μηνών της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020 θα κληθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα στο σύστημα ΤAXISnet, έκτακτη δήλωση απώλειας εισοδημάτων από μισθώματα, στην οποία θα πρέπει να αναγράψει στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο ΤΑXISnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης καθώς και στοιχεία για τα ποσά εισοδηματικής απώλειας τα οποία αντιστοιχούν στα μη εισπραχθέντα τμήματα των συμφωνηθέντων μισθωμάτων της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020, λόγω της επιβολής της αναγκαστικής μείωσης του 40%.

Περαιτέρω διευκολύνσεις- ελαφρύνσεις από την ελληνική κυβέρνηση

Πέραν του μέτρου της έκπτωσης φόρου, η κυβέρνηση εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να δώσει σε κάθε ιδιοκτήτη εκμισθωμένων ακινήτων (ανεξάρτητα εάν έχασε ή όχι εισοδήματα εξαιτίας της αναγκαστικής μείωσης ενοικίων κατά 40%) εξετάζεται η πιθανότητα νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει ότι σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ του 2020 εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης μηνιαίας δόσης αποπληρωμής του κάθε φόρου, ο ιδιοκτήτης θα γλιτώνει ένα ποσοστό, 5%-9%, και δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να είναι κλιμακούμενο ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του κάθε ιδιοκτήτη.

Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ να γίνει με βάση τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τ.μ. και χωρίς τη μεσοσταθμική μείωση του 8% που είχε εξαγγελθεί προ κρίσεως κορωνοϊού.

Είναι τέλος φανερό ότι το Υπουργείο Οικονιμκών, λόγω των έκτακτων συνθηκών υποχρεούται να αναστείλει τις διαδικασίες που είχε δρομολογήσει για τη ριζική αναδιαμόρφωση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων βάσει των αντικειμενικών τιμών ζώνης. Σύμφωνα, ειδικότερα, με ανακοίνωση που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου, «το υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού (Covid-19) και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, προβαίνει από 03.04.2020 σε προσωρινή αναστολή της παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της λειτουργίας της βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμητές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου».

Ακίνητα: έκπτωση φόρου και ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων με μειωμένα εισοδήματα από ενοίκια
έκπτωση
φόρου
κορονοϊού (Covid-19)
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.