Σύμφωνα με υπ’ αριθ. 385/28.12.2022 75η Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελλάδος:

[α].
Στις:
1. Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής,
2. Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
3. Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η αξία της επένδυσης σε ακίνητα αλλάζει από διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€) σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€). Προσοχή, μπορεί να αποκτηθεί μόνο ένα (1) ακίνητο ανάλογης αξίας.

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδος η αξία παραμένει στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000€) και μπορεί να αποκητθεί ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων, όπως ίσχυε και παλαιότερα.

[β].
Όσοι επενδυτές επιθυμούν την απόκτηση άδειας διαμονής με επένδυση ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€), θα πρέπει 1) να έχουν πληρώσει στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή το δέκα τις εκατό (10%) του τιμήματος της αγοραπωλησίας έως την 30 Απριλίου 2023 (30/04/2023) και αυτό να αποδυκνύεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής/προσύμφωνο και το παραστατικό από τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή και 2) επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν καταθέσει την αίτηση για άδεια διαμονής έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (31/12/2023).

[γ].
Θα λαμβάνονται κανονικά τα πληρεξούσια που συντάσονται σε συμβολαιογράφο αλλοδαπής Χώρας, που να έχουν όμως την επισημείωση Apostille. Έως τώρα ίσχυαν μόνο τα πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο της Ελλάδας και σε Ελληνικά Προξενεία.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.