αντικειμενικές αξίες
Διαβάζετε τη σελίδα ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, καθώς υπεγράφη η σχετική υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι τιμές από 400,00 έως 650,00 ευρώ, όπως, επίσης, και οι τιμές από 4.050,00 έως 8.800,00 ευρώ παραμένουν αμετάβλητες, ενώ σε όλες τις άλλες ομάδες τιμών ζώνης οι ισχύουσες τιμές μειώνονται από 5% έως 19%. Η απόφαση θα έχει, μάλιστα, και αναδρομική ισχύ από τις 21/05/2015, εφαρμόζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με αναδρομική ισχύ από την συγκεκριμένη ημερομηνία.
Κατ’ επέκταση, οι νέες τιμές ζώνης πρόκειται να επηρεάσουν φόρους και επιδόματα, που συνδέονται με τις αντικειμενικές ή με τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος.

Βάσει αρχικών εκτιμήσεων, οι μεταβολές που θα γίνουν στις τιμές ζώνης μετά τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, έχουν ως εξής:

1. Σε περιοχές με τιμές ζώνης έως 650,00 € δεν θα υπάρξει μεταβολή
2. Μικρές μειώσεις της τάξεως του 7% θα γίνουν σε περιοχές με αντικειμενικές αξίες από 651,00 – 1.000,00 €/τ.μ.
3. Μειώσεις της τάξεως του 15,5% σε περιοχές με τιμή ζώνης από 1.000,00 – 1.500,00 €/τ.μ.
4. Μειώσεις της τάξεως του 19% σε περιοχές με τιμή ζώνης από 1.500,00 – 2.000,00 €/τ.μ.
5. Μειώσεις της τάξεως του 18,5% σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.000,00 – 2.500,00 €/τ.μ.
6. Μειώσεις της τάξεως του 16,5% σε περιοχές από 2.500,00 – 3.000,00 €/τ.μ.
7. Μειώσεις της τάξεως του 9% από 3.000,00 – 3.500,00 €/τ.μ.
8. Μειώσεις της τάξεως του 5,5% για περιοχές με τιμή ζώνης από 3.500,00 – 4.050,00 €/τ.μ.
9. Από τις 4.050,00 € και πάνω δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή

Ακόμη βάσει αυτών των αντικειμενικών θα υπολογιστεί ο νέος ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2016 καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2015 δεν αλλάζει καθώς υπολογίζεται με τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οι αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές θα επιφέρουν ανάλογες προσαρμογές:

1) Στον φόρο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, που υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τιμής, για την αγορά πρώτης κατοικίας, οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και γενικά τις κατοικίες με άδεια οικοδομής πριν το 2006. Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές που θα μειωθούν οι τιμές, θα μειωθεί αυτόματα και ο φόρος μεταβίβασης και το αντίθετο θα συμβεί εκεί όπου θα υπάρξει αύξηση των τιμών.
2) Στις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές, όπου ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστές 1%-20% επί της αντικειμενικής τιμής και ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας και την αξία του ακινήτου.
3) Στα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν για τις κατοικίες και τα οποία υπολογίζονται ανάλογα με την τιμή ζώνης και το εμβαδόν του ακινήτου. Ανάλογα με τη μεταβολή των αντικειμενικών τιμών θα αναπροσαρμοστούν και τα τεκμήρια διαβίωσης.
4) Στο ελάχιστο ποσό ενοικίου που θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία ο εκμισθωτής και που υπολογίζεται με συντελεστή 3,5% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου επί τα τετραγωνικά της κατοικίας.
5) Στον ΦΠΑ για αγορά νεόδμητων ακινήτων, εκτός της πρώτης κατοικίας, με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έπειτα, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 23% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
6) Στο ΤΑΠ που εισπράττουν οι δήμοι με συντελεστή 0,35‰ με βάση την αντικειμενική αξία και την έκταση του ακινήτου.
7) Στον φόρο 15% που επιβάλλεται στην υπεραξία των ακινήτων, η οποία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής τιμής κτήσης και της πώλησης.

Αναφορικά, οι φόροι και τα τέλη, που πρόκειται να επηρεαστούν από την αναπροσαρμογή, είναι τα εξής:
1. Τεκμαρτό εισόδημα για ιδιοχρησιμοποίησης κατοικίας – επαγγελματικής στέγης
2. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανά περιουσιακό στοιχείο
3. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ
5. Φόρος ακίνητης περιουσίας Υπεράκτιων εταιριών
6. Μεταβολή Φ.Π.Α νεόδμητων κτισμάτων και αντιπαροχή
7. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ)
8. Φόρος χρησικτησίας
9. Φόρος ανταλλαγής
10. Φόρος διανομής ακινήτων
11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων
12. Τέλη του Ταμείου Νομικών
13. Πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων
14. Φόρος δωρεάς ακινήτων
15. Φόρος κληρονομιάς η Γονικής παροχής ακινήτων
16. Τέλος εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό κτηματολόγιο
17. Πολεοδομικά προτίμα διατήρησης αυθαίρετων
18. Πολεοδομικά προτίμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων
19. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιοκτήτη η μισθωμένης κατοικίας α’ + β΄
20. Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη σε σχέδιο Πόλεων (Ν.1337/83)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΩΝ
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.