Ανανέωση Αδειών Διαμονής Ξεκινά, από σήμερα, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ιστοσελίδα: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των εν λόγω αιτήσεων ορίζεται η 14η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 31η Μαρτίου 2022. Σχετικές οδηγίες θα περιλαμβάνονται σε όλα τα βήματα υποβολής…

Διαβάζετε τη σελίδα Νέα φορολογικά κίνητρα για αλλοδαπούς συνταξιούχους στην Ελλάδα Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, θα προστεθεί φορολογική ρήτρα για τους ξένους συνταξιούχους που επιθυμούν να μειώσουν τους φόρους τους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ζητά από τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλλουν ετήσιο φόρο έως 7% επί των…

Διαβάζετε τη σελίδα Η Ελλάδα θεωρήθηκε φορολογικός παράδεισος για ξένους επενδυτές Η Ελλάδα προσπαθεί να προσφέρει φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ισχύουσα διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 5α Ν.4172 / 2013, όπως εμπλέκεται και αναλύεται στην κυκλική απόφαση Α.1036 / 2020. Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, ο επενδυτής που…

Page 1 of 201 2 3 20
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.