αντικειμενικές αξίες
Διαβάζετε τη σελίδα Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα. (Απόφαση Ε.2006/2020)

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα εγκύκλιος από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με οδηγίες για την εφαρμογή της αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως «Νεόδμητα», ήτοι σε αυτά με οικοδομική άδεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.

Η αίτηση για την απαλλαγή υποβάλλεται από τον υποκείμενο στο φόρο, δηλαδή την επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, στην αρμόδια ΔΟΥ. Η εν λόγω αίτηση, η οποία γίνεται ανά υποκείμενο και όχι ανά ακίνητο, οφείλει να αναφέρει όλα τα «αδιάθετα» ακίνητα του εργολάβου ή της οικοδομικής εταιρίας, ήτοι όσα δεν έχουν πωληθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Σημειώνεται ότι για τις άδειες με ημερομηνία έκδοσης προ της ισχύος της διάταξης του Ν. 4646/2019, η έναρξη της προθεσμίας ταυτίζεται με την έναρξη ισχύος της διάταξης και είναι επίσης εξάμηνη, ήτοι έως και τις 12.06.2020.

Η αναστολή επιτυγχάνεται μετά από απόφαση επί της αιτήσεως αυτής, με υποχρεωτική διάρκεια ισχύος έως 31.12.2022.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής αναμένεται να επιφέρει μεγάλη άνοδο και ώθηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, τα οποία θα επιβαρύνονται πλέον μόνο με το Φόρο Μεταβίβασης (ΦΜΑ), που ανέρχεται περίπου στο 3%.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα. (Απόφαση Ε.2006/2020)
 αναστολή
ΦΠΑ
Οδηγίες
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.