ΜΙΣΘΩΣΗ
Διαβάζετε τη σελίδα ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ,υπογράφτηκε από το Διοικητή της ΑΑΔΕ,  η απόφαση για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Στην εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται πρώτον,  οι υποχρεώσεις που έχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά δεύτερον η διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και κατά τρίτον, η δήλωση της βραχυχρόνιας διαμονής.

Απώτερος σκοπός δεν είναι άλλος παρά να δημιουργηθούν οι διαδικασίες που θα έρχονται σε πέρας ηλεκτρονικά, μέσω του site της ΑΑΔΕ. Την ίδια στιγμή δημιουργήθηκαν ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης είναι για βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται από την 1.1.2018 και έπειτα και σε ότι αφορά το φορολογικό έτος 2017 τα εισοδήματα θα δηλωθούν στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας.

Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή (ο οποίος είναι είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος) υποχρεούται στις κάτωθι κινήσεις:

  1. Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
  2. Κατάθεση της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής σε κάθε μισθωτή,
  3. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων
  4. Δημόσια προσκόμιση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος,

Αν ο Διαχειριστής εκμισθώνει πάνω από έναν χώρο στο ίδιο ακίνητο να υπογραμμιστεί πως υποχρεούται να αποκτήσει διαφορετικό αριθμό μητρώου για το κάθε ένα από αυτά αφού για κάθε ένα ακίνητο καθορίζεται ένας και  μόνο Διαχειριστής.

Στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση καταχωρούνται τα εξής στοιχεία :

  • Το νούμερο εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,
  • το ολικό ποσό του μισθώματος που συμφωνήθηκε ή το συνολικό ποσό σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης,
  • η ονοματοδοσία της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • τα δεδομένα του ενοικιαστή,
  • η έναρξη – λήξη της ενοικίασης και
  • η διαδικασία πληρωμής του μισθώματος.

Τέλος, να σημειωθεί πως σε περίπτωση παράβασης (1. Μη αναγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, 2. Μη αναγραφής σε εμφανές σημείο του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, όπως και του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες) θα επιβληθεί αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5000 ευρώ στους Διαχειριστές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΑΔΕ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.