ΑΠΟΦΑΣΗ
Διαβάζετε τη σελίδα Δεν υφίσταται οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ

Οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δεν υφίσταται, κατά την μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση της Δημόσια Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η καταφυγή του φορολογούμενου και το σκεπτικό του ΔΕΔ βασίστηκαν στην ΠΟΛ. 1042/2017, η οποία βασίστηκε στην εμπορικού δικαίου θεωρία, όπου  «κατά την μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική γίνεται εισφορά στο ενεργητικό και το παθητικό  της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυμένο νομικό πρόσωπο». Επόμενο όλων, όταν μετατρέπεται μια ατομική επιχείρηση σε κεφαλαιουχική, ήτοι του Νόμου 4254/2014,  δεν υποχρεούται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από τον χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού του ,γιατί στην προκειμένη περίπτωση η μετατροπή εκτελείται με συγκρότηση εταιρείας και όχι με την μεταβολή του νομικού τύπου αυτής της εταιρείας.

Οι λόγοι ενδικοφανούς  προσφυγής που προβλήθηκαν είναι οι εξής  : του Ν. 4254/2014 διάταξη του άρθρου πρώτου της παραγράφου ΣΤ , η συγκρότηση της ανώνυμης εταιρείας η οποία έγινε μετά από την λύση της ατομικής επιχείρησης, όπου η μετατρεπόμενη λύεται και συνιστάται μία νέα η οποία έχει νέο εταιρικό τύπο και τέλος, στο ότι η σύσταση αποτελεί το περιεχόμενο της πράξης μετατροπής η οποία είναι και το αντικείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και απαλλάσσεται από τον φόρο αυτό όπως ορίζουν οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 18.

 

 

Δεν υφίσταται οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ
οφειλή φόρου
μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΑΕ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.