ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ
Διαβάζετε τη σελίδα ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ

Βάσει της από 04-05-2016 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αποφασίστηκε η διακοπή της έκδοσης τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας 500 ευρώ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως όσα βρίσκονται σε κυκλοφορία, έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος και θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά ως μέσα πληρωμών.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, η απόφαση ελήφθη βασιζόμενη στις ανησυχίες ότι το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες. Η έκδοση χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ θα διακοπεί από το τέλος του 2018, όταν τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και 200 της σειράς Europa θα τεθούν σε κυκλοφορία. Τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα από 5 έως 200 ευρώ, διατηρούνται και θα συνεχίσουν να παράγονται – εκδίδονται κανονικά.
Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ, θα διατηρεί πάντα την αξία του και μπορεί να ανταλλάσσεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
500 ΕΥΡΩ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.