εγχώριων εμπορευμάτων
Διαβάζετε τη σελίδα Θέματα απαλλαγής και καταβολής ΦΠΑ κατά τη θέση και έξοδο μην κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη

Με την ΠΟΛ 1026/3.3.2016 θεσπίστηκε η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη και η διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, με την εν λόγω ΠΟΛ ρυθμίστηκε καταρχάς η διαδικασία και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, αλλά και η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και τη θέση των εμπορευμάτων αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, προβλέφθηκαν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, αλλά και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής ή απαλλαγής από τον εν λόγω φόρο κατά την έξοδο των εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη ανάλογα με τον προορισμό των εμπορευμάτων. Τέλος, ρυθμίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης.

Για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, προβλέπονται ρητά οι υποχρεώσεις των Φορέων Διαχείρισης Ελεύθερων Ζωνών, ενώ για την ορθή τήρηση των εν λόγω όρων και διαδικασιών προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων κατά τα προβλεπόμενα στις ειδικότερες διατάξεις περί ρύθμισης θεμάτων τελωνειακής επιτήρησης των υπαρχουσών Ελευθέρων Ζωνών.

Θέματα απαλλαγής και καταβολής ΦΠΑ κατά τη θέση και έξοδο μην κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη
θέση και έξοδο μην κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη
Ελεύθερη Ζώνη
εγχώριων εμπορευμάτων
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.