Διαβάζετε τη σελίδα Ανοίγει ο δρόμος για τις ελεύθερες μισθώσεις κατοικιών σε τουρίστες

Καταργήθηκε και δεν ισχύει η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 4276/2014, δυνάμει της οποίας οριζόταν ότι ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα. Η κατάργηση αυτή φαίνεται να σημαίνει την απελευθέρωση της μίσθωσης κατοικιών σε τουρίστες, άνευ χρονικού περιορισμού, με συνέπεια ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να δύναται να μισθώνει στο εξής την οικία του προς τρίτους είτε για μία ημέρα, είτε και για μία εβδομάδα, χωρίς ταυτόχρονα η μίσθωση αυτή να εντάσσεται στην έννοια του τουριστικού καταλύματος, με τις όποιες επιμέρους προϋποθέσεις απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δυνάμει του οποίου θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες εκμίσθωσης των κατοικιών. Θα σας κρατάμε ενήμερους…

Ανοίγει ο δρόμος για τις ελεύθερες μισθώσεις κατοικιών σε τουρίστες
ελεύθερες μισθώσεις κατοικιών
τουρίστες
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.