Διαβάζετε τη σελίδα Ελληνικό Κτηματολόγιο σε εξέλιξη

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, μια ηλεκτρονική αίτηση έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του έτους 2019, με στόχο να καταγραφούν στις υπηρεσίες πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε παλιότερες καταγραφές.

Υπεύθυνοι για την υποβολή δηλώσεων

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα με δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα που καταγράφοντα στα Αρχεία του Κτηματολογίου, σε ακίνητα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, οι οποίες τελούν υπό κτηματογράφηση, υποχρεούνται να  υποβάλουν τη δήλωση του Ν. 2308/1995, περιγράφοντας το αντίστοιχο δικαίωμά τους, με αναφορά στην αιτία κτήσης.

Η υποχρέωση βαρύνει τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας, ο οποίος έχει δικαίωμα (πλήρους ή ψιλής) κυριότητας και κάθε δικαιούχο επικαρπίας, ή δικαιούχο δουλείας, εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εμπράγματης αγωγής, εμπράγματης μίσθωσης (χρονομεριστική μίσθωση, leasing, μίσθωση με διάρκεια άνω των 9 ετών) και κάθε δικαιούχου οποιουδήποτε άλλου εγγραφόμενου δικαιώματος.

Τρόποι υποβολής της δήλωσης- Προθεσμίες

Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηματολογική Υπηρεσία-Γραφείο ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής on-line αίτησης που παρέχεται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr), εντός περιόδου τριών (3) μηνών, από την εναρκτήρια ημερομηνία που καθορίζεται από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται εώς και έξι (6) μήνες σε περίπτωση κατοίκου εξωτερικού.

H Συμβουλευτική Υπηρεσία της MBG μπορεί να διαχειριστεί όλα τα κτηματολογικά ζητήματα για λογαριασμό σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση info@mbgcs.com , ή μέσω της ιστοσελίδας μας, σελίδας στο Facebook ή το Instagram!

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Ελληνικό Κτηματολόγιο σε εξέλιξη
Κτηματολόγιο
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.