Επιστροφή Πινακίδων
Διαβάζετε τη σελίδα Επιστροφή Πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τον 15 Αύγουστο

Δυνάμει απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για την εορταστική περίοδο του 15 Αύγουστου θα επιστραφούν από σήμερα, 10 Αυγούστου, οι μέχρι τη 9η Αυγούστου αφαιρεθείσες άδειες οδήγησης, πινακίδες καθώς και άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Για την επιστροφή δε θα απαιτηθεί η καταβολή του διοικητικού προστίμου, για το οποίο θα ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία.

Στο ίδιο πλαίσιο δε θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις ο οποίες επιδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του ΚΟΚ, για τις βεβαιωθείσες μέχρι τη 9η Αυγούστου αποφάσεις, ακόμη και αν έχουν επιδοθεί.

Εξαιρούνται ρητά οι αφαιρέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των ακόλουθων παραβάσεων ή/και με τις ακόλουθες διαδικασίες:

-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

-Οδήγηση με υπέρβαση ταχύτητας

-Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

-Παραβίαση του νόμου περί ασφάλισης οχημάτων και κυκλοφορία ανασφάλιστων

-Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

-Αντικανονική οδήγηση, οδήγηση για ανταγωνισμό ή ακόμη αυτοσχέδιων αγώνων

-Εκδοθείσες Δικαστικές Αποφάσεις ή αποφάσεις άλλων Αρχών εκτελούνται κανονικά.

Επιστροφή Πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τον 15 Αύγουστο
αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων για τον 15 Αύγουστο
κυκλοφορίας οχημάτων για τον 15 Αύγουστο
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.