Διαβάζετε τη σελίδα Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην Ελλάδα

Με τον Ν. 4624/2019, νέες ρυθμίσεις καθιερώθηκαν στην Ελλάδα, σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο παραπάνω νόμος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’137/29.08.2019) και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του και έπειτα.

Με την ψήφιση του εν λόγω νόμου, η Ελλάδα εφάρμοσε τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα τη Συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2016, με θέμα «Προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Ο νόμος αποσαφηνίζει και διευκρινίζει τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ενώ ρυθμίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις και εξαιρέσεις.

Ο νόμος αναφέρει και ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι η χρήση προσωπικών πληροφοριών από δημόσιους φορείς, η επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς Υγείας και Ασφάλισης και η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια των εργασιακών-υπαλληλικών σχέσεων. Τέλος, ο Νόμος συγκεκριμενοποιεί και ρυθμίζει πλήθος εξαιρέσεων από τον Κανονισμό GDPR.

Ένα άλλο «σημείο-κλειδί» του νόμου είναι η αναγνώριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως αρμόδιο όργανο για τη συμμόρφωση στον Κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 42 αυτού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με την καθιερωμένη Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και μοιάζει έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε παραβίαση ή προσβολή.

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην Ελλάδα
Προστασία των Δεδομένων
Ελλάδα
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.