Διαβάζετε τη σελίδα Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Ελλάδα έχει προσαρμοστεί πλήρως στην κατάσταση

Η Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Ελλάδα έχει προσαρμοστεί πλήρως στην κατάσταση και έχει ανακοινώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία όλων των σχετικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αριθμοί έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα www.aade.gr, για κάθε ΔΟΥ, με στόχο να δέχονται αιτήσεις και αιτήματα από τους πολίτες/φορολογούμενους.

Όλα τα πιστοποιητικά, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, θα αποστέλλονται στους αιτούντες μέσω email και θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή τον αντικαταστάτη του.

Σε περίπτωση που η υπόθεση του πολίτη/φορολογούμενου δεν μπορεί να επιλυθεί με τον ανωτέρω τρόπο, και η παρουσία του καθίσταται απαραίτητη, ο ίδιος ή ο πληρεξούσιός του μπορεί να επισκεφθεί την αρμόδια Υπηρεσία μόνο κατόπιν ειδικού ραντεβού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Ελλάδα έχει προσαρμοστεί πλήρως στην κατάσταση
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ
στην Ελλάδα
Όλα τα πιστοποιητικά, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό, θα αποστέλλονται στους αιτούντες μέσω email και θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή τον αντικαταστάτη του.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.