Διαβάζετε τη σελίδα Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017

Στις 12 Ιουλίου ήρθε προς δημοσίευση ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του 2017. Ο τωρινός Κανονισμός αντικατέστησε τον προηγούμενο για να συμβαδίζει με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.  2010/30/ΕΕ.

Η αρχή των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ ξεκινά πάλι από τον Σεπτέμβριο για τις κατοικίες «εξ οικονομώ κατ’ οίκον» αλλά και για τα κτίρια του δημοσίου τομέα. Στον Κανονισμό έχουν γίνει κάποιες μεταβολές και προσθήκες αλλά και συμπληρώσεις δίχως παράλληλα να μεταβάλλονται οι υλικές προδιαγραφές και οι λίγες απαιτήσεις και χωρίς ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται το κόστος των πρακτικών εφαρμογών των παρεμβάσεων, όπως είναι οι ανακαινίσεις κλπ.

Οι κυριότερες αλλαγές εστιάζονται στους εξής τομείς : μια μικρή αύξηση στο αντίτιμο των κουφωμάτων, μικρή αύξηση στις αξιώσεις θερμομόνωσης αλλά και στις αποδόσεις λεβήτων θέρμανσης οι οποίες καθορίζονται από την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι απαιτήσεις για τις αντλίες θερμότητας κατά τη θέρμανση δεν έχουν απόκλιση από αυτές του ΚΕΑΝ 2010, όπως και οι ψύκτες κατά την ψύξη. Ίδιες παραμένουν και οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) αλλά στα νέα κτίρια σημειώνεται αύξηση, όπως αυτό απαιτείται.

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
2017
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.