Διαβάζετε τη σελίδα Νέος αναπτυξιακός νόμος 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4339/2016, με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Kαθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”, ο οποίος στοχεύει στην πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων.

Δείτε το νόμο 4399/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ
Νέος αναπτυξιακός νόμος 2016
Νέος αναπτυξιακός νόμος
ΦΕΚ ΕΔΩ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.