ΕΝΦΙΑ
Διαβάζετε τη σελίδα ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Σχέδιο νόμου για νέο φόρο ιδιοκτησίας με σκοπό την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ, βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία από το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η «ελάφρυνση» των ιδιοκτητών, ιδίως των εχόντων μικρή περιουσία, έτσι ο φόρος θα είναι προοδευτικός και θα φορολογεί με υψηλότερο συντελεστή τις μεγαλύτερες περιουσίες. Εκτιμάται ότι, δεδομένης και της μετάθεσης του χρόνου προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς στο τέλος του 2017, το νέο φορολογικό σύστημα ακίνητης περιουσίας θα εφαρμοστεί από τη 1-1-2018, αποτελεί δεν επιδίωξη η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους από το Μάρτιο του 2018, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, εισπρακτικός στόχος και για το 2018 παραμένει το ποσό των 2,65 δισ. Ευρώ, το οποίο, εφόσον δε συγκεντρωθεί, θα υπάρξει μείωση των απαλλαγών που εφαρμόζονται φέτος.
Βάσει του νέου σχεδίου, οι τιμές ζώνης που θα ληφθούν υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς, με σύσταση μέχρι το τέλος Μαΐου 2017, ειδικής ομάδας εργασίας για την αποτίμηση και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων τιμών των ακινήτων, σε συνεργασία με μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ-0,97% και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τηρουμένου αυτού του χρονικού πλαισίου, έως το τέλος Ιουλίου 2017 θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και θα έχει προσδιοριστεί ο τρόπος προσδιορισμού των αξιών.
Σε περίπτωση μικρής πτώσης των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσό των 2,65 δισ. Ευρώ λόγω των νέων τιμών, θα διευρυνθεί η βάση επιβολής του φόρου και οι συντελεστές του θα αναπροσαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των εσόδων.

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ
ΕΝΦΙΑ
ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.