εγγύηση των καταθέσεων
Διαβάζετε τη σελίδα Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων, δυνάμη του οποίου ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και κωδικοποιούνται διατάξεις για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Σύντομα όλο το νομοσχέδιο στη διάθεσή σας.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων
νομοσχέδιο
εγγύηση των καταθέσεων
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.