Διαβάζετε τη σελίδα Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ ήταν και θα είναι μία σημαντική πηγή εσόδων για την ΕΕ. Λόγω των συνεχόμενων και έντονων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που υπέστη το οικονομικό σύστημα το σύστημα του ΦΠΑ έγινε σημαντικό περίπλοκο.

Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις εξής θεμελιώδεις αλλαγές στο ισχύον σύστημα ΦΠΑ

Τη φορολόγηση με τον ίδιο τρόπο, των πωλήσεων αγαθών από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη. Ο ΦΠΑ θα πιστωθεί  για το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό αποσκοπεί στο να πωλούν οι επιχειρήσεις πιο εύκολα χάρη σε ένα one shot shop. Οι πληρωμές θα γίνονται μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης και σύμφωνα με τους εγχώριους κανόνες και τα  πρότυπα τους. Εν συνεχεία τα κράτη μέλη θα εξοφλούν τον ΦΠΑ. Ακόμη, Προτείνεται η αρχή του προορισμού, όπου το τελικό ποσό ΦΠΑ πιστώνεται με τον συντελεστή του εν λόγω κράτους μέλους. Κάτι που ήδη εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επίσης, προβλέπεται η απλούστευση των κανόνων τιμολόγησης όπου οι πωλητές εκδίδουν τα δικά τους τιμολόγια ακόμη και σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Έτσι, εξαλείφεται η αποκαλούμενη ανακεφαλαιωτική δήλωση VIES.

Τέλος, η  νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποσταλεί στο Συμβούλιο και στο ΕυρωπαΙκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση.

Αυτή η νομοθετική πρόταση θα σταλεί στα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για συμφωνία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει αυτή την πρωτοβουλία το 2018 με μια λεπτομερή νομική πρόταση για την τροποποίηση της τεχνικής ονομαζόμενης «οδηγίας για τον ΦΠΑ» έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ομαλά το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ που προτείνεται σήμερα.

Νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σύστημα ΦΠΑ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.