Διαβάζετε τη σελίδα Εγκύγκλιος για το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού 

Η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή για φυσικό πρόσωπο που τη φορολογική του οικία στο εξωτερικό ενώ στην Ελλάδα δεν αποκτά κάποιο εισόδημα.

Ακόμη, η εφορία κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος και της διαφοράς ανάμεσα τους είναι αναγκαίο να θέτει υπόψη της τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση. Τα ποσά αυτά αποδεικνύονται από τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύει ο φορολογούμενος καθώς επίσης και τα ποσά που αφορούν την εισαγωγή συναλλάγματος. Να σημειωθεί, επιπλέον, πως η εν λόγω απόδειξη αυτής της εισαγωγής δεν είναι υποχρεωτική για τους φορολογικούς κατοίκους άλλου κράτους.

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις που πολλά ακίνητα αγοράζονται από κατοίκους εξωτερικού και φέρουν κεφάλαια από άλλη χώρα, η μεταφορά των κεφαλαίων δεν γίνεται στο όνομα του αγοραστή αλλά σε εκείνο του πωλητή ή και του κατασκευαστή. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο η αρμόδια Δ.Ο.Υ να τα λαμβάνει υπόψιν της τα σχετικά δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν αυτό, παρά το ότι ως όνομα δικαιούχου αναγράφεται ο πωλητής ή ο κατασκευαστής του ακινήτου.

Εγκύγκλιος για το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού 
απόκτησης περιουσιακών
φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού 
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.