Διαβάζετε τη σελίδα Τροποποιήσεις φορολογικού κεφαλαίου

Με την ΠΟΛ. 1138/2017 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικές με τις διατάξεις των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/2017 όπου τροποποιήθηκαν θέματα φορολογικού κεφαλαίου.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4474/2017  που σχετίζεται με τις «Φορολογικές διατάξεις για τις θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο.και Κ.)» οι ως άνω έχουν απαλλαχθεί από 1.01.2016 από την αναγκαιότητα επιβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και ενφια. Εξαίρεση, σε μεταβολή περιουσίας, όπου εκεί υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ιδίου νόμου, για την φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων, η παράγραφος 2 αναφέρει την παράταση δύο ετών (2017 και 2018) για αναστολή επιβολής του συμπληρωματικού ενφια για τμήματα αγροτικής έκτασης  που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

Από 1η Ιανουαρίου 2017

1.2.2. Από την 1η Ιανουαρίου 2017

Σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην ακίνητη περιουσία πτωχού, ο σύνδικος δεν υπόκειται στον ΕΝΦΙΑ είναι όμως υποχρεωμένος να δηλώνει εν ονόματι του πτωχού τα στοιχεία του ακινήτου (Ε9) ο ίδιος.

Σε ότι αφορά το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για περιουσία που κληρονομήθηκε, αυτό χορηγείται αφού γίνει η καταβολή του ΕΝΦΙΑ/ΦΑΠ, του φόρου ανάλογα με το κληρονομούμενο δικαίωμα ή ποσοστό.

Η  χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε ειδικές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, δίδεται ένα ενιαίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ χωρίς προηγούμενη τακτοποίηση των οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ.

Τέλος, η παροχή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για δικαστικούς λόγους κατατίθεται από τον ενάγοντα, όταν την ίδια στιγμή είναι υποκείμενος και σε ΕΝΦΙΑ, υποδεικνύοντας δηλαδή ότι το ίδιο ακίνητο συγκαταλέγεται στη δήλωση ΦΑΠ ή και ΕΝΦΙΑ.

Για το παραδεκτό της συζήτησης ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου προσκομίζεται από τον ενάγοντα, όταν αυτός είναι και υπόχρεος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή και Φ.Α.Π., κατά περίπτωση, για τα πέντε προηγούμενα έτη, χωρίς να απαιτείται πλέον η καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή του Φ.Α.Π. του ακινήτου ούτε η ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. (παράγραφος 6).

Για όλες τις περιπτώσεις α, β, γ και δ αναμένεται να εκδοθεί απόφαση καθορισμού των νέων υποδειγμάτων πιστοποιητικών του αρ. 54 Α ν. 4174/2013, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης το πιστοποιητικό των περιπτώσεων αυτών θα εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση vii της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ 1002/2017.

Τροποποιήσεις φορολογικού κεφαλαίου
φορολογικού
κεφαλαίου
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.