Διαβάζετε τη σελίδα Φορολογία κληρονομιών, δωρεών αι γονικών παροχών

Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες. Κάθε μία εκ των οποίων έχει διαφορετικό φόρο, ο οποίος εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας ανάμεσα στον κληρονόμο και στον κληρονομούμενο.

Οι κατηγορίες διακρίνονται ως εξής.

Στην Α κατηγορία, συγκαταλέγονται σύζυγοι, υπογράφοντες συμφώνων συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Ο φόρος κληρονομιάς για κάθε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταβληθεί ως εξής :

Για κλιμάκια περιουσίας 150.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00, η συνολική αξία περιουσίας 150.000,00 και ο ανάλογος φόρος 0,00. Για κλιμάκιο περιουσίας 150.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 1%, ο φόρος κλιμακίου 1.500,00 η συνολική αξία περιουσίας 300.000,00 και ο ανάλογος φόρος 1.500,00. Σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας τέλος, ο συντελεστής φόρου είναι 10%.

Να σημειώσουμε πως για τον επιζώντα σύζυγο (5 έτη γάμου μετά) και τα ανήλικα τέκνα του, ισχύει ειδικό αφορολόγητο όριο κληρονομιάς.

Επιπλέον, οι άτυπες δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογούνται εκτός κλίμακας χωρίς αφορολόγητο όριο και με συντελεστή 10%.

Στην Β κατηγορία συγκαταλέγονται τα αδέρφια, τα ανίψια, οι πεθεροί και οι πεθερές, οι γαμπροί, οι θείοι, ο προπάππους και η προγιαγιά, τα δισέγγονα, ο παππούς, η γιαγιά, οι νύφες και οι γαμπροί.

Ο καταβληθέν φόρος κληρονομίας για κάθε περιουσιακό στοιχείο, είναι ο εξής

Για Κλιμάκια περιουσίας 30.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00 και η συνολική αξία περιουσίας 30.000,00. Για κλιμάκιο 70.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 5%, ο φόρος κλιμακίου 3.500,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 100.000,00. Ακόμη, σε κλιμάκιο περιουσίας 250.000,00 ο συντελέστης φόρου είναι 10%, ο φόρος κλιμακίου 20.000,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 300.000,00.

Τέλος, σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας ο συντελεστής φόρου είναι 20%.

Σημειωτέων, πως οι γονικές παροχές χρημάτων αυτής της κατηγορίας ή οι άτυπες δωρεές, φορολογούνται εκτός αυτής της κλίμακας με 20% συντελεστή και χωρίς όριο αφορολόγητο.

Στην Γ κατηγορία ανήκουν οι εξ αγχιστείας του δωρητή συγγενείς ή εξωτικοί ή οι εξ αίματος φορολογούμενοι. Έτσι, ο φόρος κληρονομιάς για το κάθε περιουσιακό στοιχείο είναι :

Για Κλιμάκια περιουσίας 6.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00 και η συνολική αξία περιουσίας 6.000,00. Για κλιμάκιο 66.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 20%, ο φόρος κλιμακίου 13.200,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 72.000,00. Ακόμη, σε κλιμάκιο περιουσίας 195.000,00 ο συντελέστης φόρου είναι 30%, ο φόρος κλιμακίου 58.500,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 267.000,00.

Τέλος, σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας ο συντελεστής φόρου είναι 40%.

Οι της συγκεκριμένης κατηγορίας γονικές παροχές χρημάτων ή οι άτυπες δωρεές, φορολογούνται εκτός κλίμακας με 40% συντελεστή και χωρίς αφορολόγητο όριο.

Η καταβολή της δόσης γίνεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να είναι κάτω από το ποσό των 500 ευρώ η κάθε μία.

Η δήλωση κληρονομιάς από την ημερομηνία θανάτου υποβάλλεται, σε έξι μήνες, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε σε ξένη χώρα και σε ένα έτος, σε περίπτωση , που ο κληρονομούμενος απεβίωσε σε ξένη χώρα ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος διαβιούσε στην αλλοδαπή κατά τη διάστημα θανάτου του κληρονομουμένου.

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Φορολογία κληρονομιών
γονικών παροχών
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.