Στεφανία Καφάζη

Δικηγόρος παρ' εφεταις - Island Region

Η Στεφανία Καφάζη έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει λάβει τον τίτλο του μεταπτυχιακού διπλώματος με αντικείμενο "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία και Διαμεσολάβηση", ενώ η πτυχιακή της εργασία είχε ως θέμα τη "Βιοτεχνολογία και το Δίκαιο της Πατέντας". Ομιλεί άπταιστα την αγγλική και βουλγαρική γλώσσα. Είναι μάχιμη δικηγόρος παρ ' Εφέταις και διαμεσολαβήτρια σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις.

Γλώσσες

ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 11847‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎