Τέλος στην ανάγκη της φυσικής παρουσίας στα Κτηματολογικά Γραφεία πολιτών και επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, κλπ), οι οποίοι περίμεναν έως και για διάστημα ενός έτους προκειμένου να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις, υπομένοντας μεγάλες καθυστερήσεις για να κλείσουν ραντεβού, βάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τις αλλαγές που φέρνει το καινούργιο νομοσχέδιο, οι διαδικασίες χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγραφων και αποσπασμάτων, καθώς και υποβολής διορθωτικών δηλώσεων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Σε πρώτη φάση θα υπάρχει δυνατότητα οι αιτήσεις στα κτηματολογικά γραφεία να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο θα είναι δυνατό να καταβάλλονται τα τέλη και τα δικαιώματα.

Σε δεύτερο χρόνο και με απόφαση του φορέα θα καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία η διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου θα διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο εξειδικεύεται το περιεχόμενο του διενεργούμενου από τα Κτηματολογικά Γραφεία ελέγχου επί των αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών για την καταχώριση πράξεων με τον τρόπο ώστε να μην αφήνεται περιθώριο διαφορετικής αντιμετώπισης παρόμοιων θεμάτων και οι πράξεις να αξιολογούνται με βάση τα αντικειμενικά κρητήρια. Επίσης ορίζεται ξεκάθαρα ότι ο έλεγχος των εγγράφων «θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στη νομιμότητα της πράξης, της οποίας ζητείται η καταχώριση».

Έτσι, προτίθεται να λυθούν τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων, τα οποία είχαν παρατηρηθεί και από την Συντονιστική των Συμβολαιογράφων και συγκεκριμένα:

  • Μεγάλες καθυστερήσεις στα περισσότερα Κτηματολογικά Γραφεία για τη χορήγηση των αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων που μπορεί να φτάσει μέχρι τη μία εβδομάδα.
  • Ελλειψη ενιαίων κανόνων στον έλεγχο νομιμότητας των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων.
  • Τεράστιες λίστες αναμονής σε πολλά κτηματολογικά γραφεία και χαμηλή ταχύτητα εξυπηρέτησης
  • Ανάγκη επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.