αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό
Διαβάζετε τη σελίδα Νέα απόφαση για τραπεζικές καταθέσεις και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό

Με την υπ´ αριθμ. 2128/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναφορικά με τις τραπεζικές καταθέσεις και την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, που αποτελούν κατά τον φορολογικό έλεγχο εισόδημα άγνωστης προέλευσης, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κρίσιμος χρόνος της περιουσιακής προσαύξησης δεν είναι ο χρόνος αποστολής εμβάσματος, με αφορμή το οποίο έγινε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση, αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή, σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματά του) στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του

Νέα απόφαση για τραπεζικές καταθέσεις και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό
αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό
αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.