ΑΠΟΦΑΣΗ
Διαβάζετε τη σελίδα ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Απόφαση που τροποποιεί  την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και την βεβαίωση οφειλής για τα χρέη προς το Δημόσιο, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ. Πλέον τίθενται κανόνες που καθορίζουν τα ποσοστά παρακράτησης επί του αποδεικτικού.

Απώτερος σκοπός είναι να διορθωθούν οι χρόνιες παθήσεις. Έτσι, οι φορολογούμενοι που δείχνουν συνέπεια βοηθούν στην είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών. Καταργείται, επομένως με τη νέα ρύθμιση : η δυνατότητα να καθοριστεί το ποσοστό παρακράτησης από 10 έως 100% και τα ποσοστά κλιμακώνονται ανάλογα με τον ρυθμό που  αποπληρώνονται οι ρυθμισμένες οφειλές.

Γινόμενοι πιο συγκεκριμένοι, τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού ξεκινούν από 10% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής, ανέρχονται σε 30%, όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 50% της ρυθμισμένης οφειλής, σε 50%, όταν έχει καταβληθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 30% της ρυθμισμένης οφειλής και φτάνουν το 70% όταν το αποπληρωμένο ποσό ρύθμισης είναι μικρότερο ή ίσο του 30%. Τα κλιμάκια που προαναφέρθηκαν δύνανται να αυξηθούν υπό προϋποθέσεις έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες, αφού δικαιολογηθούν επαρκώς.

Ποσοστό αποπληρωμής Συντελεστής Παρακράτησης
> 70% 10%
> 50% 30%
> 30% 50%
≤ 30% 70%
Ποσοστό αποπληρωμής Συντελεστής Παρακράτησης
> 70% 10%
> 50% 30%
> 30% 50%
≤ 30% 70%

Ακόμη, μειώνεται ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης, και η παρακράτηση ορίζεται  στο 10%, ενώ για οφειλή που έχει μείνει άνω των 5.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό παρακράτησης ισούται με μία δόση και για οφειλή άνω των 20.000 ευρώ το ελάχιστον ποσό παρακράτησης ισούται με δύο δόσεις ρύθμισης.

Τέλος, όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής με σκοπό την πώληση ακινήτου, όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής βρίσκεται ανάμεσα στη διαφορά του τιμήματος και της αντικειμενικής αξίας, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές για όσους είναι σε δύσκολη οικονομική θέση και οι οφειλές τους είναι παραπάνω από το τίμημα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.