Στο 1o συνέδριο Digital Mobilities που διενεργήθηκε διαδικτυακά οι ομιλητές συμφώνησαν πως η Ελλάδα είναι ένας από τους ιδανικούς προορισμούς για τους ψηφιακούς νομάδες. Ποιοι είναι όμως οι ψηφιακοί νομάδες; Είναι οι άνθρωποι που έχουν ως όπλο την τεχνολογία και μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως από οπουδήποτε στον κόσμο.
Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο Νόμος 4825/2021 “Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις”. Με αυτόν τον τρόπο προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που εργάζονται σε εργοδότες ή με πελάτες εκτός Ελλάδας εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η χορήγηση της άδειας προβλέπεται για διάστημα έως 2 χρόνια.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται να παραμείνει στην Ελλάδα και σε αυτό το διάστημα θα εργάζεται εξ αποστάσεως και η εργασία του δεν θα αφορά εργασία ή υπηρεσίες σε εργοδότη με έδρα την Ελλάδα.
Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με έναν ή και περισσότερους εργοδότες, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η σύμβαση μπορεί να είναι αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου.
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για την ιδιότητα του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στη δραστηριότητα της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Περαιτέρω, για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, οι ψηφιακοί νομάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερό εισόδημα που επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ποσό αυτό ορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση των οικογενειών τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο. Προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης της άδειας διαμονής για δύο ακόμα χρόνια, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της άδειας διαμονής και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.