Διαβάζετε τη σελίδα Η Ελλάδα εξελίσσει τους οικοδομικούς κανονισμούς της

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έλαβε μελέτη-έρευνα με τίτλο «Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης».

Έγινε φανερό ότι στόχος των νέων προτάσεων  είναι η επίλυση διαχρονικών ασαφειών και αντικινήτρων που προέκυπταν από το ελλιπές Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, κυρίως σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος ανέφερε ότι η μελέτη, εστιασμένη στις τελευταίες πέντε δεκαετίες, εκπονήθηκε σε θεωρητικό, θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο και έγινε προσπάθεια αξιολόγησης ελλείψεων και ασαφειών του δικαίου χρήσης γης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν αντιφάσεις, προβλήματα και συγκρούσεις που διαχρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο.

Η μελέτη περιλαμβάνει ειδικά κεφάλαια για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, όπως και για την ανάλυση υποδειγμάτων ευκαιριακής νομοθέτησης για την επίλυση προβλημάτων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΒΕΑ συνοψίζεται σε 14 νομοθετικά άρθρα και έχει ως στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων και διαδικασιών για την επιτάχυνση και οργάνωση της χωροθέτησης επιχειρήσεων, περιορίζοντας έτσι την εκτός σχεδίου δόμηση που επιβαρύνει τόσο το περιβάλλον όσο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση, η εν λόγω πρόταση  αποσαφηνίζει και συμπληρώνει όρους και περιορισμούς της χωροταξικής νομοθεσίας,  επιχειρεί να επιλύσει σημαντικά προβλήματα σχετικά με τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και άλλες κατηγορίες.

Τέλος, διατυπώνεται μια Εθνική Στρατηγική Επιχειρηματική Χωροθεσία, για την υπόδειξη περιοχών που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας και αειφορίας, προκειμένου η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας να γίνει με περιβαλλοντική ορθότητα.

Η Ελλάδα εξελίσσει τους οικοδομικούς κανονισμούς της
Η Ελλάδα
οικοδομικούς κανονισμούς της
Εθνική Στρατηγική Επιχειρηματική Χωροθεσία
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.