Διαβάζετε τη σελίδα Νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου/εξόδου τροποποιεί τον κώδικα συνόρων Σένγκεν και αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων

Η Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσίευσε τον Κανονισμό 2017/2226 που σχετίζεται με το σύστημα εισόδου -εξόδου της Συνθήκης του Σένγκεν και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής αυτής. Στο νέο σύστημα θα καταχωρούνται  οι απαραίτητες πληροφορίες για την είσοδο, έξοδο και την άρνηση της εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.

Η συμβολή του συστήματος εισόδου και εξόδου με τη χρήση τους αυτόματου υπολογισμού της επιτρεπόμενης διαμονής ανά ταξιδιώτη, δίνει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των χρονοτριβών  κατά τους συνοριακούς ελέγχους. Ακόμη, με την δυνατότητα που δίνεται στις αρχές για πρόσβαση στο ταξιδιωτικό ιστορικό αυξάνεται η ασφάλεια στο εσωτερικό της και αντιμετωπίζεται η τρομοκρατία. Επιπλέον, διασφαλίζεται μια αξιόπιστη εξιχνίαση των ατόμων που ξεπερνούνε την διάρκεια διαμονής που του χορηγείται.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι το νέο σύστημα είναι για τα άτομα που απαιτείται βίζα για την είσοδο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γι’ αυτούς που τους δίνεται απαλλαγή από την θεώρηση. Επίσης, το σύστημα θα αφορά αυτούς που έγινα δεκτοί για διαμονή έως 90 ημέρες στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν. Αξιόλογο είναι το ότι το σύστημα θα πετύχει μια διττή επιτυχία. Αφ’ ενός θ’ αντικαταστήσει τη σφράγιση διαβατηρίων και αφ’ ετέρου θα διευκολύνει τον τρόπο διέλευσης των συνόρων διασφαλίζοντας την εξακρίβωση απάτης και των παραβατών

Νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου/εξόδου τροποποιεί τον κώδικα συνόρων Σένγκεν και αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων
Σένγκεν
σφράγιση των διαβατηρίων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.