Διαβάζετε τη σελίδα Τρίμηνη παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6155/2017 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Β 364/09.02.2017, παρατείνεται για 3 ακόμη μήνες η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174) με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η οποία έληγε στις  8 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης ορίζεται πλέον η 8η Μαΐου 2017.

Τρίμηνη παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Τρίμηνη παράταση
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.