Διαβάζετε τη σελίδα Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Διευκρινίζονται έτσι, τα κατωτέρω :

  1. Στις ρυθμίσεις ανήκουν οι μισθώσεις μονοκατοικιών και διαμερισμάτων, με εξαίρεση οικήματα χαρακτηριζόμενα κατά αυτό τον τρόπο λόγω κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, άλλου τύπου οικήματα με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια και δωμάτια τα οποία βρίσκονται μέσα σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, από τη στιγμή που συνδέονται για χρονική διάρκεια λιγότερη του έτους, με ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 111, το εισόδημα που αποκτήθηκε κατά την οικονομία του διαμοιρασμού από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α
  2. Το άρθρο 22 της παραγράφου 1, του Κώδικα ΦΠΑ, ενσωματώνει αυτές τις διατάξεις. Ο μισθωτής κατέχει το δικαίωμα που του δίνεται από τον εκμισθωτή, να έχει υπό την κατοχή του για ορισμένο χρονικό διάστημα και με αντιπαροχή, τη δυνατότητα να είναι κύριος κάτοχος αυτού, όπως και να απαγορεύει κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο την άσκηση αυτού του δικαιώματος.
  3. Να σημειωθεί, πως οι υπηρεσίες διαμονής των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, δωματίων, οικιών δεν εντάσσονται στην κατηγορία απαλλαγής από τον ΦΠΑ, και είναι υπαγόμενες στον μειωμένο συντελεστή 13% Φ.Π.Α. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και κάθε άλλη προσωρινή χορήγηση καταλύματος που είναι αντίστοιχη και ανταγωνιστική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες διαμονής στον ξενοδοχειακό τομέα.
  4. Συνεπώς, από τον Φ.Π.Α. εξαιρούνται, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού , με βασική προϋπόθεση κατά την διάρκεια της μίσθωσης να μην δίνονται από την πλευρά του εκμισθωτή παραπάνω υπηρεσίες προς τους μισθωτές, αντίστοιχες με αυτές που δίνονται από τον ξενοδοχειακό ή παραπλήσιο του ξενοδοχειακού τομέα, για παράδειγμα καθαριότητα, αντικατάσταση κλινοσκεπασμάτων (και όχι παροχή αφού αυτό θεωρείται ως βασική παροχή και όχι επιπρόσθετη) και άλλες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και σωστή φροντίδα των πελατών. Σε ισάριθμη βαρύτητα, το ότι στην αξία του μισθώματος συγκαταλέγονται και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, που οι δαπάνες βαραίνουν τον εκμισθωτή και εν συνεχεία στον μισθωτή και ως εκ τούτου δεν δύναται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.
  5. Στην ίδια κατηγορία, απαλλαγή από τον ΦΠΑ, για λόγους ίσης μεταχείρισης, δικαιούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που δεν διενεργούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αφού η εφαρμογή ή μη εφαρμογή του διαδικτύου δεν είναι κανόνας για να απαλλαχθεί από τον Φ.Π.Α.
  6. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ δικαιούνται φυσικά και νομικά πρόσωπα των συγκεκριμένων εκμισθώσεων, με την διευκρίνηση ότι τα απαλλασσόμενα πρόσωπα που διενεργούν τις απαλλασσόμενες μισθώσεις ακινήτων, είναι απαλλαγμένα από την υποχρέωση να ξεκινήσουν εργασίες για τη λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα (παράγραφος 8.δ’ του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ).
  7. Αν βέβαια, δίνονται από πλευράς εκμισθωτή και επιπλέον υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου της οικονομίας του διαμοιρασμού, παραπλήσιες με αυτές που παρέχονται στον ξενοδοχειακό ή παραπλήσιου αυτού τομέα, το όλο αντίτιμο ενσωματώνεται στον ΦΠΑ, δεδομένου ότι παρέχει υπηρεσίες διαμονής που υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), με δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
άρθρου 111
απαλλαγή
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.