Διαβάζετε τη σελίδα ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Απόφαση που τροποποιεί  την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και την βεβαίωση οφειλής για τα χρέη προς το Δημόσιο, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ. Πλέον τίθενται κανόνες που καθορίζουν τα ποσοστά παρακράτησης επί του αποδεικτικού. Απώτερος σκοπός είναι να διορθωθούν οι…

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.