Διαβάζετε τη σελίδα Τροπολογία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για ανανέωση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών Σε τροπολογία προχώρησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσης των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής που  λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, είναι δυνατό να ανανεωθούν μέχρι τη…

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.