Διαβάζετε τη σελίδα Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Διευκρινίζονται έτσι, τα κατωτέρω : Στις ρυθμίσεις ανήκουν οι μισθώσεις μονοκατοικιών και διαμερισμάτων, με εξαίρεση οικήματα χαρακτηριζόμενα κατά αυτό τον τρόπο λόγω κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, άλλου…

Διαβάζετε τη σελίδα Έκδοση «Χρυσής Βίζας» και στους επενδυτές Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Νομοσχέδιο για την εκ νέου θεσμοθέτηση της Χρυσής Βίζας, προγραμματίζει η Κυβέρνηση. Δικαίωμα στη Χρυσή Βίζα δρομολογείται, όχι μόνο για τους επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια στην αγορά ακινήτων αλλά και σε αυτούς που αποσκοπούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ανάμεσα στους όρους που δρομολογούνται, συγκαταλέγονται…

Διαβάζετε τη σελίδα Υπουργική Απόφαση Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφάσισε την πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά για τη χρηματοδότηση…

Page 1 of 21 2
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.