residence
Διαβάζετε τη σελίδα ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μια άλλη κατηγορία επενδύσεων που έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» που ορίζονται και περιγράφονται στο Άρθρο 1 Ν. 3894/2010.

Οι στρατηγικές επενδύσεις θεωρούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που παρέχουν ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα σημαντικού βαθμού στη συνολική εθνική οικονομία, προωθούν την έξοδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση και αφορούν κυρίως την κατασκευή, την ανοικοδόμηση, την επέκταση, την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό ή τη διατήρηση της υπάρχοντα κτίρια, εγκαταστάσεις και δίκτυα · ένα. βιομηχανία, β. ενέργεια, γ. τουρισμός d. μεταφορά και επικοινωνία ε. παροχή υπηρεσιών υγείας στ. διαχείριση αποβλήτων g. έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομία h. πεδίο εκπαίδευσης i. πεδίο του πολιτισμού j. πρωτογενής τομέας και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατροφής και k. παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον τριτογενή τομέα, γενικά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το συνολικό επενδυτικό κόστος είναι πάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000) ανεξάρτητα από τον επενδυτικό τομέα ή
  2. το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000) για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας σε ήδη οργανωμένους δέκτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000) για επενδύσεις που αποτελούνται από έργα στο πλαίσιο το ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφάλαιο) JESSICA που έχει συσταθεί σύμφωνα με την αρ. 35996 / ΕΥΣ 5362/2010 (Β ‘1388) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 της προαναφερθείσας απόφασης ή
  3. το συνολικό επενδυτικό κόστος είναι πάνω από σαράντα εκατομμύρια ευρώ (40.000.000) ενώ ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας.
    τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας, με βιώσιμο τρόπο, δημιουργούνται από την επένδυση ή
  4. τουλάχιστον εξακόσιες (600) θέσεις εργασίας διατηρούνται με βιώσιμο τρόπο ή
  5. το συνολικό κόστος επένδυσης υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000,00) για επενδύσεις σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στο μέρος Β ’του Ν. 3982/2011 (Α’ 143)
  6. Το συνολικό κόστος επένδυσης για έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία ανεξάρτητα ή για επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος και εκτιμάται σε πάνω από 1.000.000 ευρώ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
europe
investments
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.