Διαβάζετε τη σελίδα Η διαδικασία κινηματογράφησης των νέων περιοχών

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την κτηματογράφηση των εναπομεινουσών περιοχών της χώρας οριστικοποιεί πλέον την έναρξη της εκτέλεσης του τελευταίου τμήματος του έργου, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2020, παράλληλα με την κύρωση των δασικών χαρτών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα βασικά σημεία για τη διαδικασία κτηματογράφησης των νέων περιοχών είναι τα εξής:
Αναφορικά με την έναρξη της κτηματογράφησης στο υπόλοιπο 60% της χώρας, αν δεν ασκηθούν ένδικα μέσα κατά των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οι συμβάσεις θα υπογραφούν τον Μάιο του 2017, διαφορετικά το φθινόπωρο, ενώ οι πολίτες αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν δηλώσεις στο κτηματολόγιο περίπου στις αρχές του 2018.

– Δήλωση στο κτηματολόγιο υποβάλλει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ορισμένο είδος ιδιοκτησιακού δικαιώματος: πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, τα «δικαιώματα προσδοκίας», θέση στάθμευσης, τίτλο μεταφοράς συντελεστή κ.λπ.

– Οι δηλώσεις υποβάλλονται αναλογικά ή ηλεκτρονικά στο γραφείο κτηματογράφησης εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ανακοίνωση έναρξης υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους Ελλάδας και 6 μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.

– Για την υποβολή δήλωσης ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να δηλώσει το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα με απλά φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση, των πράξεων που το αποδεικνύουν. Επίσης συνιστάται η ταυτόχρονη υποβολή του πιστοποιητικού εγγραφής/μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Η υποβολή τοπογραφικού δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το τοπογραφικό αναφέρεται ή έχει προσαρτηθεί στο συμβόλαιο.,Παρ’ όλα αυτά προτείνεται η υποβολή τοπογραφικού για λόγους ασφάλειας, ιδίως για τα ακίνητα εκτός αστικών περιοχών.

– Για τις περιοχές όπου υπάρχει δασικός χάρτης, το Δημόσιο θα δηλώσει την ακίνητη περιουσία του βάσει αυτού. Εφόσον προκύψει αντιδικία για ένα ακίνητο, ο πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα (λ.χ. παραχωρητήριο) που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία του έναντι του Δημοσίου.

– Το «κτηματόσημο θα καταβάλλεται είτε κατά την υποβολή της δήλωσης (μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας), ή μεταγενέστερα, μετά την έκδοση του εντύπου «προσωρινής καταχώρισης δήλωσης» στις τράπεζες. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται αμέσως, ο πολίτης δεν έχει δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού υποβολής δήλωσης.

– Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο, το ακίνητο καταχωρίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και όταν, μετά από χρόνια, οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο.

–Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής, προβλέπεται διαδικασία για τη διόρθωση των εγγραφών. Για απλές περιπτώσεις π.χ. ορθογραφικό λάθος, κατατίθεται μια αίτηση. Σε περίπτωση αντιδικίας ακολουθείται η διαδικασία των εντάσεων και κατόπιν η δικαστική οδός.

–Εάν το ακίνητο μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κτηματογράφησης, η αλλαγή ιδιοκτησίας θα πρέπει να δηλωθεί στο κτηματολόγιο.

Η διαδικασία κινηματογράφησης των νέων περιοχών
διαδικασία
κινηματογράφησης
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.