Διαβάζετε τη σελίδα Ίδρυση μιας μονομελούς ιδιωτικής εταιρείας σε 13 λεπτά

Από τις 22 Ιουλίου 2018, οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ή πολίτης της Ευρώπης μπορεί να ιδρύσει μια μονομελή εταιρεία μέσω της Online One-Strop Service (e-OSS) σε μόλις 13 λεπτά. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι μηδέν για το πρώτο έτος, ενώ μετά, είναι 70% λιγότερο σε σύγκριση με το κόστος δημιουργίας μιας υπηρεσίας One-Stop.

Από τις 22 Ιουλίου 2018, θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για την ίδρυση μιας μονομελούς Ιδιωτικής Εταιρείας, με στόχο ότι έως το τέλος του έτους η πλατφόρμα θα είναι πλήρως λειτουργική για όλες τις προσωπικές εταιρείες και μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί έγγραφο, με δυνατότητα διατήρησης των καταχωρημένων δεδομένων για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η διάρκεια των τριών μηνών προορίζεται να ολοκληρώσει τα εκκρεμή ζητήματα των ιδρυτών, διαφορετικά, οι πληροφορίες διαγράφονται αυτόματα. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο κάποιος πιστοποιείται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος συμπληρώνει όλες τις λεπτομέρειες δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν ψηφιακό φάκελο για την εταιρεία και την προώθηση όλων των ηλεκτρονικών δεδομένα στον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο σύστημα TAXIS, καθώς και την έκδοση της πληρωμής του κόστους εγκατάστασης.

Τέλος, με τη χρήση της νέας πλατφόρμας, διευκολύνεται και στερεώνεται η διαδικασία ίδρυσης εταιρειών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Έτσι, έχει συσταθεί μια νομοθετική επιτροπή, προκειμένου να μετασχηματιστούν οι εταιρείες, προκειμένου να δημιουργηθούν σαφείς διαδικασίες και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στο εταιρικό δίκαιο.

 

Ίδρυση μιας μονομελούς ιδιωτικής εταιρείας σε 13 λεπτά
Establishment
Private Company in 13 minutes
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.