Διαβάζετε τη σελίδα Αναστολή του φόρου (ΦΠΑ) υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων

Ο φόρος υπεραξίας προβλέπεται στο άρθρ. 41 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). Εντούτοις, κατά την παρ.33 άρθρου 72 του ΚΦΕ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 90 Ν.4316/2014, «α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2016».
Ο εν λόγω φόρος θα επιβάλλεται σε κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε διαφορά τιμήματος και κατά συνέπεια κέρδος του πωλητή, σε συνέχεια αγοραπωλησίας, όχι σε συνέχεια δωρεάς ή γονικής παροχής. Υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης “ή της αξίας του ανταλλάγματος” που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου (δηλαδή δυνάμει συντελεστών απομείωσης, οι οποίοι αυξάνονται ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης και κυμαίνονται από 100% – 60%).
Με το νέο Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε τη 12.12.2016 στη Βουλή, παρατείνεται εκ νέου η αναστολή της εφαρμογής της διάταξης για τον φόρο υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι ο πωλητής ακινήτου – αν και εφόσον ψηφιστεί εν τέλει το νομοσχέδιο ως έχει – για όσο ισχύει η αναστολή, δεν υποχρεούται σε καταβολή φόρου υπεραξίας, πλην των περιπτώσεων άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι η νέα αναστολή δίνεται έως τη 31.12.2017, ενώ στην αιτιολογική έκθεση μέχρι τη 31.12.2018. Κατά τα ανωτέρω την ακριβή ημερομηνία της παράτασης θα τη γνωρίζουμε με την ψήφιση του νόμου, το μόνο σίγουρο είναι εν προκειμένω η παράταση της ισχύος της ρύθμισης.

Αναστολή του φόρου (ΦΠΑ) υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων
ΦΠΑ
υπεραξίας
μεταβιβάσεις ακινήτων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.