ανανέωση
Διαβάζετε τη σελίδα Ενδοεταιρική μετάθεση – τροποποίηση ν.4521/2014

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την αλλαγή του Κώδικα για τη Μετανάστευσης σχετικά με τους όρους εισδοχής και ενδιαίτησης πολιτών εκτός ευρωπαϊκών χωρών στα όρια της προσωρινής απόσπασης για λόγους εργασίας ή εκπαίδευσης υπήκοο άλλης  χώρας,  της ενδοεταιρικής μετάθεσης δηλαδή μετάθεσης.

Το σχέδιο νόμου συμπληρώνει  το άρθρο 17Α στον Κώδικα Μετανάστευσης με τον ακόλουθο τρόπο.

«Άρθρο 17Α» για την είσοδο  πολιτών τρίτων χωρών στα όρια της  μετάθεσης ενδοεταιρικά

Πραγματοποιείται  σε πολίτες  κρατών – τρίτων χωρών με πλήρη πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που ζητούν εισδοχή  και ενδιαίτηση  στην Ελλάδα στα όρια της ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν περάσει από ακριβή έλεγχο και επικύρωση από τα αρμόδια όργανα,  με στόχο την ενδοεταιρική μετάθεση. Ακόμη, αφορά όσους έγιναν αποδεκτοί στη χώρα μας στα ίδια πάλι πλαίσια, ως προϊστάμενοι, εργαζόμενοι ή εκπαιδευόμενους. Με εξαίρεση εφαρμογής σε υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητούν άδεια εισδοχής ως ερευνητές, απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία επί ίσους όρους  με τους Ευρωπαίους πολίτες  λόγω συμφωνιών που συνάφθηκαν μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαϊκών μελών,  τρίτων χωρών ή απασχολούνται σε εργασία που είναι σε αυτές τις τρίτες χώρες.

Επιπλέον, αποκλεισμένοι είναι  οι απασχολούμενοι για δικό τους λογαριασμό και όχι για κάποιον εργοδότη,  όσοι υπόκεινται σε σχέση μισθωτής  εργασίας από κάποιο γραφείο  υπό την εποπτεία άλλης επιχείρησης, όσοι έγιναν αποδεκτοί ως φοιτητές ή κάνουν την πρακτική τους.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου αυτού ο πολίτης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  πρέπει να προσκομίσει :

Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταξιδιωτικό, να έχει γίνει ακριβής έλεγχος και επικύρωση από το αρμόδιο όργανο για τον σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, αποδεικτικά πως η υπόσταση υποδοχής και η επιχείρηση που είναι σε Τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή σύνολο επιχειρήσεων με κοινό κέντρο διεύθυνσης, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης δημόσιας αρχή, αντίγραφο καταστατικού και τέλος, σύμβαση εργασίας και συνημμένο  του εργοδότη κατά το οποίο αναφέρει την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Ενδοεταιρική μετάθεση - τροποποίηση ν.4521/2014
Ενδοεταιρική
μετάθεση
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.