Διαβάζετε τη σελίδα ΠΟΛ.1098/2017

Με την ετυμηγορία αυτή γνωστοποιήθηκαν  οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4474/2017 με τις οποίες παύεται η λειτουργία του επιβεβλημένου του νομοθετικού περιεχομένου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990. Στο Νόμο 1882/1990 που περιλαμβάνει μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής και διαρρυθμίσεις για την άμεση και έμμεση φορολόγηση καταργείται το άρθρο 8  παράγραφος 2, όπου η Ελλάδα συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ (2015/2376) που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

Οι αφαιρούμενες διατάξεις που προέβλεπε το νομοθετικό κείμενο σχετίζονταν τη διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. ούτος ώστε να γίνει βεβαίωση ηλεκτροδότησης των ακινήτων. Με τις κοινοποιούμενες διοικητικές πράξεις  παύεται το επιβεβλημένο της πράξης  και για κατασκευές με  άδειας  ανέγερσης μέχρι 31/12/1994.

ΠΟΛ.1098/2017
ΠΟΛ.
1098/2017
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.