Διαβάζετε τη σελίδα Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζει τέλος στις σφραγίδες επικύρωσης και στις μεταφράσεις εγγράφων.

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάζει τέλος στις σφραγίδες επικύρωσης, στις μεταφράσεις και σε άλλες χρονοβόρες διαδικασίες που υποβάλλονται οι πολίτες όταν μετακινούνται σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Μέσω της  νέας νομοθεσίας, γίνεται ένα βήμα πιο κοντά προς το συμφέρον των πολιτών, προωθώντας την ελεύθερη μετακίνηση τους μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για την απόδειξη της αυθεντικότητας κάποιων δημοσίων εγγράφων. Νέα έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ θα επισυνάπτονται στα πιστοποιητικά. Τέτοια είναι: τα νομικά έγγραφα (γάμος, πιστοποιητικά γέννησης, νομική συνεργασία, θάνατος, πιστοποιητικά αγαμίας, ή οικογενειακής κατάστασης κλπ), τα πιστοποιητικά διαμονής και κατοικίας, τα εκλογικά δικαιώματα και το ποινικό μητρώο. Επέκταση προγραμματίζεται και σε άλλους τομείς, όπως επιχειρήσεις, εκπαίδευση και αναπηρίες.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία θα εμπεριέχονται φόρμες  για εύκολη μετάφραση σε άλλες γλώσσες, της οποίας οι τιμές δε θα ξεπερνάνε το κόστος παραγωγής ή το κόστος δημόσιου εγγράφου. Αποδεκτό, δε θα γίνεται ένα απλό αντίγραφο. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα και αν υπάρχει αμφιβολία από την αρχή για την εγκυρότητα μπορεί να γίνει έλεγχος της γνησιότητας μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά.  Ανάμεσα στις διατάξεις συμπεριλαμβάνεται και μία που αφορά την υποχρεωτική ενημέρωση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη – μέλη μέσω ιστοσελίδων και της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e – Justice Portal ). Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά, ενώ θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2019.

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζει τέλος στις σφραγίδες επικύρωσης και στις μεταφράσεις εγγράφων.
τέλος
σφραγίδες επικύρωσης
μεταφράσεις εγγράφων.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.