Διαβάζετε τη σελίδα Σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε σχέδιο νόμου με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου συγκαταλέγονται καινούριες διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και οι οποίες θα αντικαταστήσουν εκ νέου τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3843/2010. Να σημειώσουμε πως οι προαναφερθείσες διατάξεις δεν ίσχυσαν ποτέ

Σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον
δομημένο περιβάλλον
προαναφερθείσες διατάξεις δεν ίσχυσαν ποτέ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.