Διαβάζετε τη σελίδα Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4474/2017 με τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4474/2017 για αναγκαστική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Οι σπουδαιότερες νομοθετικές διατάξεις αφορούν τα εξής πεδία :

  •  αυτόματη και αναπόδραστη ανταπόδοση πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών- ενωσιακών κρατών – μελών (άρθρα 1-6)
  • αναθεώρηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρα 8, 9)
  • σε ό,τι αφορά την φορολογία κληρονομιών, δωρεών και συναφών διατάξεων που αποσκοπούν στην απαλλαγή της πρώτης κατοικίας (άρθρο 14)
  • την μεταβολή του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 7)
  • την επιμήκυνση της ηθελημένης αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων (άρθρο 30)
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4474/2017 με τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία
φορολογική νομοθεσία
τροποποιήσεις
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.