Διαβάζετε τη σελίδα Τροποποίηση στο καθεστώς αποκάλυψης εισοδημάτων

Τροπολογία που κατατέθηκε τη 19-12-2016 στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, παρέχει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αποκαλύψουν στην εφορία εισοδήματα, τέλη και εισφορές παρελθόντων οικονομικών ετών έως και το έτος 2016. Η ρύθμιση συνιστά μια νέας μορφής περαίωση με όρους πιο δυσμενείς από αυτούς που ίσχυσαν σε αντίστοιχες διαδικασίες στο παρελθόν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιβαρύνσεις οι οποίες ξεκινούν πλέον από 30% περίπου και φθάνουν έως 60%, χωρίς ωστόσο οριστικό αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο.
Όσοι επιτύχουν την ένταξή τους στη ρύθμιση είτε θα πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε 30 ημέρες είτε θα υπαχθούν σε ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Βάσει πληροφοριών, έχει ήδη αρχίσει η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τις ΔΟΥ προς ενημέρωση των φορολογουμένων για αποκλίσεις που εντοπίστηκαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και των καταθέσεών τους στις τράπεζες και κλήση τους για ένταξη στη ρύθμιση χωρίς έλεγχο. Διατηρείται ωστόσο ευχέρεια της ΔΟΥ για διενέργεια ελέγχου εάν λάβει πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στη χρήση που ο φορολογούμενος προχώρησε στη ρύθμιση.

Τροποποίηση στο καθεστώς αποκάλυψης εισοδημάτων
Τροποποίηση
αποκάλυψης εισοδημάτων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.